مدیریت فرایند

مسیر یادگیری مدیریت فرایند (درحال آماده سازی)

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

 • دوره آموزشی ERP
 • دوره آموزشی پویا شناسی سیستم
 • دوره آموزشی مهندسی سیستم
 • دوره جامع مدیریت فرایند های کسب و کار BMPS + BPMN +
 • دوره آموزشی آموزش نرم افزار BPMS
 • دوره آموزشی تحلیل و بهبود فرایندها
 • دوره آموزشی مدلسازی فرایند
 • دوره آموزشی هوش تجاری
 • دوره آموزشی طراحی معماری فرایند مبتنی بر APQC
 • دوره آموزشی مدلسازی فرآیندها در نرم افزار BIZAGI
 • دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM
 • دوره کاربردی فرآیندکاوی Process Mining و کارگاه ابزارهای Disco و Prom
 • دوره آموزشی ویژال پارادایم
 • دوره آموزشی معماری سازمانی
 • دوره آموزشی استاندارد مدلسازی BPMN2

 

 

 

 

 

دوره های برگزارشده مدیریت فرایند