مدیریت دارایی های فیزیکی

مسیر یادگیری مدیریت دارایی‌های فیزیکی (درحال آماده سازی)

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

· دوره آموزشی محاسبه OEE و شاخص های کلیدی و تحلیل شاخص های نت
· دوره آموزشی متد RCFA و کارگاه عملیاتی کاهش خرابی ها
· دوره آموزشی شاخص های نت و پایش و بهبود و تعالی نت
· دوره آموزشی بهینه سازی MRO
· دوره آموزشی مدیریت اورهال و مراحل آن
· دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک (RBM)
· دوره آموزشی تعمیرات اساسی و انواع آن
· دوره آموزشی پیاده سازی مدل آپتایم یا مدل IAM در سازمان
· دوره آموزشی CMMS و ماژول های آن
· دوره مدیریت سفارشات قطعات یدکی و کالاهای تعمیراتی
· دوره آموزشی پیاده سازی موثر CMMS در سازمان
· دوره آموزشی سیستم یکپارچه مدیریت دارایی های فیزیکی (EAMS) (
· دوره آموزشی انواع پرمیت ها و مجوزهای مورد نیاز برای تعمیرات ( پرمیت های گرم و سرد و سایر مجوزهای HSE و ..)
· دوره آموزشی سازماندهی نت و شرح وظایف و و گردش کارهای پایه نت در سازمان
· دوره آموزشی ارزیابی درجه بحرانیت تجهیزات
· دوره آموزشی استراتژی های نگهداری و تعمیرات
· دوره آموزشی شاخص های کلیدی نت (KPI) و استاندارد EN15341
· دوره آموزشی روشهای تعالی نت و بهینه سازی فرایندهای نت
· دوره آموزشی نت کنش گرایانه (proactive) و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
· دوره آموزشی کلیات متدهای پایش وضعیت (cm) و نت مبتنی بر وضعیت (CBM)
· دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
· دوره آموزشی تخصیص کارهای تعمیراتی و ارزیابی عملکرد پرسنل تعمیرات
· دوره آموزشی روش های نوین نگهداری و تعمیرات
· دوره آموزشی مدیریت دارایی های فیزیکی و استانداردهای آن
· دوره آموزشی نت ناب و نت ناب بهره ور فراگیر (Lean TPM)
· دوره آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات
· دوره آموزشی مدیریت قطعات یدکی
· دوره آموزشی برنامه ریزی پروژه های اورهال با نرم افزار MSP
· دوره آموزشی نت بهره ور فراگیر (TPM) و دوره آموزشی نت خودگردان (AM)

 

دوره های برگزارشده مدیریت دارایی های فیزیکی