مدیریت تولید

مسیر یادگیری مدیریت تولید، بهره‌وری و کیفیت (در حال آماده سازی)

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

 • تولید ناب و چابک
 • تفکر طراحی
 • روشهای تولید
 • طراحی فرایند تولید
 • تولید بهنگام JIT
 • ۶ سیگما
 • مدل تعالی EFQM
 • کنترل موجودی
 • زمانسنجی
 • پوکایوکه
 • بالانس خط تولید
 • ۵S
 • SCM
 • انبار داری
 • کایزن
 • TQM
 • برنامه ریزی و کنترل موجودی
 • سیتمهای پیشرفته تولید
 • روشهای تولید
 • EFQM
 • شبیه سازی
 • توسعه محصول جدید
 • مدیریت محصول
 • چارچوب پیکره دانش مدیریت عملیات OMBOK
 • مدیریت ضایعات
 • فاکتورهای انسانی
 • ایزو ۹۰۰۰۱
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت بهره وری

دوره های برگزارشده مدیریت تولید، بهره‌وری و کیفیت