هوش مالی

مسیر یادگیری هوش مالی (درحال آماده سازی)

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

روش های تأمین مالی

قیمت تمام شده

استراتژی های کاهش هزینه

بودجه بندی

حسابداری مدیریت

سرمایه گذاری مخاطره آمیز

ارزیابی اقتصادی پروژه ها

مدیریت ریسک و تحلیل مالی

اقتصاد مهندسی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

تجزیه تحلیل صورت های مالی

استراتژی های  مالی

مدیریت سرمایه‌گذاری

اقتصاد رفتاری

استراتژی‌های مالی کسب و کار

مفاهیم مالی برای مدیران

ارزیابی اقتصادی با اکسل

ارزیابی اقتصادی با کامفار

 

 

دوره های برگزارشده هوش مالی