مدیریت پروژه

مسیر یادگیری مدیریت پروژه

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

دوره های حوزه  دانش مدیریت یکپارچگی

 • دوره مدیریت یکپارچگی پروژه به همراه کارگاه
 • دوره آموزشی TAYLORING
 • دوره آموزشی مدیریت پیکره بندی
 • دوره آموزشی فرایندهای آغازین پروژه
 • دوره آموزشی تدوین ۱۰ برنامه  پروژه
 • دوره آموزشی فرایندهای اجرایی پروژه
 • دوره آموزشی فرایندهای کنترل پروژه
 • دوره آموزشی فرایندهای اختتامی پروژه

دوره های حوزه  دانش مدیریت محدوده

 • دوره مدیریت محدوده پروژه به همراه کارگاه
 • دوره آموزشی استاندارد بین المللی ساختار شکست کار پروژه ها PMI-WBS
 • دوره آموزشی تکنیک های خلاقیت فردی و گروهی
 • دوره آموزشی تکنیکهای تصمیم گیری
 • دوره آموزشی تحلیل محصول
 • دوره آموزشی مهندسی ارزش
 • دوره آموزشی مهندسی معکوس
 • دوره آموزشی مهندسی سیستم

دوره های حوزه  دانش مدیریت زمان پروژه ها

 • دوره آموزشی مدیریت زمان پروژه ها به همراه کارگاه
 • دوره آموزشی زنجیره بحرانی CCPM
 • دوره آموزشی استاندارد بین المللی زمانبندی پروژه ها PMI-SP
 • دوره آموزشی آمادگی آزمون استاندارد بین المللی زمانبندی پروژه ها PMI-SP

دوره های حوزه  دانش مدیریت هزینه پروژه ها

 • دوره آموزشی مدیریت هزینه پروژه به همراه کارگاه
 • دوره آموزشی استاندارد بین المللی ارزش کسب شده پروژه ها PMI-EV
 • دوره آموزشی نرم افزار مدیریت هزینه پروژه Primavera Cost Manager

دوره های حوزه  دانش مدیریت کیفیت پروژه ها

 • دوره آموزشی مدیریت کیفیت پروژه ها به همراه  کارگاه
 • دوره آموزشی هزینه های کیفیت
 • دوره آموزشی برنامه ریزی کیفیت
 • دوره آموزشی ابزار کنترل کیفیت
 • دوره آموزشی طراحی و بهبود فرایندها درپروژه ها

دوره های حوزه  دانش مدیریت انسانی پروژه ها

 • دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی به همراه کارگاه
 • دوره آموزشی چهارچوب شایستگیهای مدیریت پروژه PMCDF
 • دوره آموزشی رفتار و فرهنگ سازمان های پروژه محور
 • دوره آموزشی کار تیمی TEAM WORKING
 • دوره آموزشی ارزیابی عملکرد تیم پروژه
 • دوره آموزشی مهارتهای فردی مدیران پروژه
 • توانمندسازی جامع مدیران پروژه بر اساس مدل AGILE
 • دوره آموزشی مهارتهای بین فردی مدیران پروژه
 • دوره آموزشی مدیریت استرس در پروژه ها
 • دوره آموزشی مدیریت فشارهای عصبی و تعارض
 • دوره آموزشی سیستمهای انگیزشی کارکنان پروژه
 • دوره آموزشی نیازسنجی آموزشی تیم پروژه
 • دوره آموزشی رهبری پروژه
 • دوره آموزشی اصول اخلاق حرفه ای مدیران پروژه براساس PMI
 • دوره آموزشی هوش هیجانی برای مدیران
 • دوره آموزشی استخدام بهترینها

دوره های حوزه دانش مدیریت ارتباطات پروژه ها

 • دوره آموزشی مدل جامع ذینفعان
 • دوره آموزشی گزارشات پروژه های EPC
 • دوره آموزشی گزارش نویسی پروژه
 • دوره آموزشی مدیریت مدارک پروژه ها
 • دوره آموزشی مستندسازی درس آموخته های پروژه‌ها
 • دوره آموزشی مدیریت دانش در پروژه ها
 • دوره آموزشی مدیریت ارتباطات در پروژه های EPC

دوره های حوزه دانش مدیریت تدارکات پروژه ها

 • دوره آموزشی مدیریت قراردادها و تدارکات پروژه به همراه کارگاه
 • دوره آموزشی اصول و مبانی مدیریت مسائل حقوقی (بین‌المللی)
 • دوره آموزشی مدیریت ریسک قراردادی
 • دوره آموزشی فنون برگزاری اثربخش و قانونی مناقصات
 • دوره آموزشی اصول مذاکرات حرفه ای و عقد قراردادها
 • دوره آموزشی قراردادهایFIDIC
 • دوره آموزشی مبانی حقوقی، فهرست بها، شریط عمومی پیمان و بخشنامه‌های
 • دوره آموزشی قراردادهای طرح و ساخت و EPC
 • دوره آموزشی سیستم‌های اجرای پروژه PDS
 • دوره آموزشی نرم افزار مدیریت تدارکات پروژه Primavera Contractor
 • دوره آموزشی تامین مالی پروژه Financing Project
 • دوره آموزشی برون سپاری

 

دوره های حوزه دانش مدیریت ریسک پروژه ها

 • دوره آموزشی استاندارد بین المللی ریسک پروژه ها PMI-RMP
 • دوره آموزشی آمادگی آزمون استاندارد بین المللی ریسک پروژه ها PMI-RMP
 • دوره آموزشی استاندارد ریسک ایزو ۳۱۰۰۰
 • دوره آموزشی نرم افزار مدیریت ریسک پروژهPrimavera Risk Analysis

 

سایر دوره ها

 • دوره آموزشی دوره آموزشی مدیریت پورتفولیو
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه ISO21504 مدیریت طرح،پورتفولیو،طرح و حاکمیت
 • دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پروژه
 • دوره آموزشی استاندارد مدیریت سبد پروژه و آمادگی آزمون PFMP
 • دوره آموزشی مدیریت طرح
 • دوره آموزشی بلوغ مدیریت پروژه سازمانی OPM 3
 • آمادگی آزمون حرفه ای مدیریت پروژه PMP
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای ICB4
 • کارگاه راه اندازی دفتر مدیریت پورتفولیوPFMO
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه نفت،گاز،پتروشیمی
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه‌های IT
 • دوره آموزشی استاندارد مدیریت پروژه ISO21500
 • دوره آموزشی ISO10006
 • دوره جامع مدیریت و اجرای پروژه های EPC
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK 7
 • دوره آموزشی دفتر مدیریت پروژه Project Management Office – PMO
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس PRINCE 2
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه با رویکرد ساخت و سازPMBOK with the Construction Approach
 • دوره آموزشی سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه PMIS
 • دوره آموزشی مدیریت چابک با رویکرد اسکرام
 • دوره آموزشی مدیریت پروژه برای استارت آپ ها
 • دوره مدلسازی اطلاعات ساخت BIM
 • دوره آموزشی تشریح استاندارد و آمادگی آزمون PBA
 • دوره آموزشی آموزش آمادگی آزمون ACP
 • دوره آموزشی کارگاه مدیریت پروژه چابک Agile
 • دوره مدیریت چابک،آمادگی آزمون اسکرام مستر حرفه‌ای PSMI
 • دوره آموزشی نرم افزارP6
 • دوره آموزشی نرم افزار MSPROJCET
 • MSP SERVER دوره آموزشی

 

مخاطبین دوره ها:

 • مدیران ارشد سازمان‌ها ،کسب و کار ها،مدیران پورتفلیو،مدیران پروژه
 • مدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه
 • دانشجویان و مهندسین صنایع
 • کارفرمایان ، پیمانکاران ، مشاوران،دولتی ها ،خصوصی ها و…
 • دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های فنی، مدیریتی و …
 • علاقمندان به مدیریت پروژه

 

 

دوره جامع مدیریت ریسک پروژه. جواد الهی
 • تعداد مخاطبین:۸۱

 • دانشگفتار:۱۰

 • مدت:۲۴۶

بسبقبضثبضبضبضبثبض

دوره های برگزارشده مدیریت پروژه