مدیریت دانش

مسیر یادگیری مدیریت دانش

 

برای دیدن دوره‌ها روی هر سطح کلیک کنید

 • دوره آشنایی با تکنیک‌های استخراج دانش
 • دوره آشنایی با تدوین استراتژی مدیریت دانش
 • دوره آموزشی نحوه شناسایی و نگارش دانش
 • دوره آموزشی مستندسازی تجارب پروژه
 • دوره آموزشی تکنیک‌ها و ابزارهای مدیریت دانش
 • دوره آموزشی الزامات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ISO9001:2015
 • دوره آموزشی الزامات مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد ISO30401
 • دوره آموزشی تشریح معیارهای چارچوب مدیریت دانش MAKE
 • دوره آموزشی برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت دانش و تحلیل شکاف دانش
 • دوره آموزشی تکنیک‌های کاربردی استخراج دانش خبرگان
 • دوره آموزشی تکنیک‌های تعاملی مدیریت دانش
 • دوره آموزشی تکنیک‌های کاربردی مدیریت دانش پروژه
 • دوره آموزشی طراحی نقشه دانش
 • نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت دانش
 • مدل‌های بلوغ مدیریت دانش

 

 

دوره های برگزارشده مدیریت دانش