دوره جامع تدوین برنامه توسعه فردی

دانش گفتار '102 دقیقه

۱۴۰,۰۰۰تومان [yith_wcwl_add_to_wishlist]
تهیه درس

دوره خودشناسی “کشف خود”

دانش گفتار:13دانش گفتار '125 دقیقه

۱۹۲,۰۰۰تومان [yith_wcwl_add_to_wishlist]
تهیه درس

دوره جامع هوش هیجانی مدل JEEQ

دانشگفتار: 19دانش گفتار مدت: `154 دقیقه

۳۵۸,۰۰۰تومان [yith_wcwl_add_to_wishlist]
تهیه درس

دوره جامع مدیریت ریسک پروژه

دانشگفتار:۱۰دانش گفتار مدت:۲۴۶ دقیقه

۵۸۵,۰۰۰تومان [yith_wcwl_add_to_wishlist]
تهیه درس